Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, alle door ons aanvaarde opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze meest recente algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn via onderstaande link te downloaden of kunnen u op verzoek kostenloos worden toegezonden.

Download de algemene voorwaarden